Кога:
31 Окт. 2021 - 18:45

Награда „Русе – 21. Век“

По случай Деня на народните будители кметът на Община Русе Пенчо Милков награди Мария Кирилова, ученичка от 11. в клас, председател на Ученическия съвет в МГ „Баба Тонка“ с наградата „Русе – 21. Век“.

На награждаването официални лица бяха Енчо Енчев – зам.-кмет, акд. Христо Белоев – ректор на РУ и Росица Георгиева – началник на РУО

Мария Кирилова е номинирана от педагогическия съвет на МГ „Баба Тонка“ за изключителен принос в обогатяването на историята на гимназията и за утвърждаване авторитета на Русе на национално и международно ниво.

Още в началото на обучението си в МГ „Баба Тонка” Мария проявява разностранни интереси към информатика, информационните технологии, математиката и финансовата грамотност. Активно участва в извънкласни дейности, организирани от гимназията. Дългогодишен отговорник на класа /от 6. клас/ и член на ученическия съвет, а от настоящата учебна година и негов председател. Мария Кирилова е роден лидер, умее да увлича след себе си ученически общности, умее да ги ръководи, но и да бъде активен участник в различни екипи. Отличните й комуникационни умения са придобити от участия в проекти и инициативи, сред които международни екипи на английски език. Умел оратор и участник в редица конференции, иновационни лагери и летни академии.


Снимки

Категория