Кога:
22 Март 2022 - 12:15

Патронен празник

Потомците на Баба Тонка намират бъдещето на своите идеи!
Днес 22.03.2022 г. патронният празник е посветен на 100-годишнината от преименуването на Русенската девическа гимназия от „Княгиня Евдокия“ на „Баба Тонка“ и на 90-годишнината от рождението на проф. Дочо Дочев, виден математик, учен и общественик.
Днешният празник беше изпълнен с емоции, поздрави, равносметка и много награди. Грамоти, ваучери за книги и парични награди от фонд „Елица Цветинова Русинова“ и „проф. Дочо Дочев“ получиха много изявени ученици, представили себе си и гимназията с високи постижения в различни области на науката.

Патронът на гимназията
През учебната 1920/1921 учителският съвет на гимназията внася предложение за преименуване на училището от „Княгиня Евдокия“ на „Баба Тонка“ като се изтъкват големите заслуги на Тонка Обретенова, чийто образ да служи като идеал на младото поколение. Предлага се датата за патронен празник да се определи 15 март – денят, в който е погребана Баба Тонка, поради липсата на яснота за датата й на раждане. Това предизвиква оживен спор, който приключва с писмо № 37865 от 26.12.1922 г. на Министерство на народното просвещение като се определя за патронен празник на училището 22 март, свързан и с началото на пролетта.Първият патронен празник е честван на 22.03.1923 г., а на 22.03.1938 г. училището се сдобива със знаме с лика на Баба Тонка.

Проф. Дочо Дочев – математик, учен и общественик
Проф. Дочо Дочев е роден на 13.01.1932 г. в с. Басарбово, Русенско. Завършил е висше образование, специалност математика в СУ.
Защитава първата кандидатска дисертация по математика в тогавашния ВИММЕСС (РУ). Скоро след това се хабилитира, а през 1985 г. става първият професор по математика в РУ (тогава ВТУ).
Проф. Дочо Дочев е носител на редица правителствени награди. Удостоен е със званието „Заслужил деятел на образованието“.
От 1970 г. до 1986 г. е председател на секцията на Съюза на математиците в България в гр. Русе. И по негова инициатива и благодарение на активната му работа през 1970 г. в Русе, II Политехническа гимназия „Баба Тонка“ се преобразува на Математическа гимназия.
Проф. Д. Дочев е инициатор на една от първите международни олимпиади по математика за студенти - първото ѝ провеждане е през 1976 г. в гр. Русе с участници от 6 страни.
През 1982 г. проф. Дочо Дочев организира в гр. Русе първите Зимни математически празници „Знаме на мира“ – най-мащабната математическа проява в България. По късно те се организират под наименованието „Зимни математически състезания“, провеждани през зимните месеци на годината. Според регламента им учениците са разпределени в две възрастови групи, а за организирането и провеждането, домакинстват, през година по два града от страната: Русе – Плевен или Варна – Бургас. Поради тежките зимни условия постепенно датите на провеждане на състезанието плавно се премества в по-топлите пролетни месеци. От 2012 година те отново променят името си и стават Пролетни математически състезания. Отново по инициатива на професора се включва и състезание по програмиране.
След внесено предложение в Министерството на образованието и науката за именуване на Пролетното математическо състезание с името на проф. Дочо Дочев бе получено писмо № 1102-24/11.03.2022 г. с което се одобрява и подкрепя предложението от учебната 2022-2023 година то да се именува Пролетни математически състезания „проф. Дочо Дочев“.

Честит празник!


Литературният сборник, съдържащ произведения на учениците от гимназията може да разгледате ТУК като електронна книга.


Снимки

Категория