Кога:
16 Септ. 2019 - 17:15

Национална програма за финансиране на занимания по интереси през учебната 2019/2020г.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Занимани ята по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Занимани ята по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:
- Дигитална креативност
- Природни науки
-Математика
- Технологии
-Изкуства и култура
-Гражданско образование
- Екологично образование и здравословен начин на живот
- Спорт
Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

В МГ "Баба Тонка" бяха сформирани следните групи:
-Клуб "Спортно ориентиране"
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Танцова група "Фолклорна плетеница"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
-Клуб "Журналистика"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-КЛУБ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "УСПЕШНИТЕ ХОРА"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
-КЛУБ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "УСПЕШНИТЕ ХОРА" - Джуниър
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
-Клуб "Тенис на корт" напреднали
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Клуб "Дронове начинаещи"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Креативно мислене в действие
-Клуб "Дронове напреднали"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Креативно мислене в действие
-Клуб "Роботика" - Състезателна роботика с LEGO
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Немски език и странознание. "Голямата и "малката" Виена"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-Клуб "Тенис на корт" начинаещи - момичета
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Клуб "Практически немски език"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-Клуб „ТТ „МАГИМ““
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
-Клуб "Тенис на корт" начинаещи - момчета
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Клуб "Арт-ап"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Изящни изкуства
-Клуб "Роботика" - Лего-зайчета
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Роботика" - Лего роботика за начинаещи
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Lego Team"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Полезна математика"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
-Клуб "Химията в бита"
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята
-Клуб "Анатомия"
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Биологически науки
-Клуб "Да говорим английски"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-Клуб по програмиране "TeamHack"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб „Програмиране в 9 клас“
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Духът на словото"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-Клуб "Математическа мозайка"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
-Клуб "Математика за всеки"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
-Клуб "Генетика"
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Биологически науки
-Клуб "Лека атлетика"
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Клуб "Дебати 8-12"
Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Институционални знания и култура

Повече за дейностите по проекта може да видите на тази уебстраница


Снимки

Категория