Випуск 2020 очакваше с нетърпение своето завършване. Най-после ремонтът в сградата и училищния двор приключи и празничните мероприятия щяха да се възстановят напълно. Тогава пред учениците и учителите от гимназията, както и пред цялото общество се изправи предизвикателството - дистанционно обучение. Пандемията задържа пред екраните на всякакви електронни устройства 12-класниците до последния учебен ден. С разхлабването на мерките те придобиха правото да се явят на матури. През настоящата седмица ще получат дипломите си и дългоочаквания бал. Като всички абитуриенти в страната и тези от МГ се определиха като Корона випуск и поканиха учителите си на Бал с маски.
Дистанционно то обучение не попречи на учениците от МГ „Баба Тонка“ да приключат успешно учебната година и средното си образование. За пореден път педагогическият екип на гимназията може да се гордее със завършващия Випуск 2020. Учениците доказаха, че заслужено се наричат зрелостници. Най-яркото доказателство за техния успех са резултатите от матурите. На ДЗИ по български език и литература се явиха всички 124 ученици, а средният успех на випуска е много добър /5,26/. За второ ДЗИ учениците от гимназията традиционно избират профилиращите си предмети: математика, английски език, биология. Средният успех от второто ДЗИ по математика е много добър /5,17/ - оценката е средноарететична от резултатите на 52-а ученици; по английски език - отличен /5,61/ - явили се 50 ученици; по биология – отличен /5,58/ - 12 ученици. Отличните оценки /6,00/ от всички матури, на които се явиха учениците са 14, по български език – 3, по математика и англйски език – 4, по биология, физика и астрономия, история – по една.
Днес – 23 юни, с много гордост и радост, но и с мъничко тъга 12-класниците от Випуск 2020 ще прекрача прага на училището, за да поемат по пътя на живота. Випускът има среден успех /5,41/, 64-ма от 124-мата абитуриенти завършват с отличен успех – /над 5,50/, 56 - с много добър и само четирима – с добър. Двама от зрелостниците завършват с общ успех - отличен /6,00/, това са Теодор Недев от 12. а и София Енчева – от 12. д клас. Първенецът на випуска - Теодор Недев, има само оценки /6,00/ в дипломата за завършено средно образование, като и на двата държавни зрелостни изпита – по български език и литература и по история и цивилизации. Това даде основание на педагогическия съвет да определи Теодор да получи престижното отличие на МОН – национална диплома.
Желаем на нашите 12-класници успешен път в живота! Гордеем се с тях и ги обичаме! Очакваме ги отново в училищния двор на 15 септември, за да се видим и да ги поздравим за успешния прием във висшите училища.
Животът е пълен с изпитания, Ковид 19 е само едно от тях. Ние – техните учители, вярваме, че те са самостоятелни и креативни млади хора, които са способни да се справят с всичко, което животът им поднесе. На добър час!