План за работата на училищната комисия по БДП в МГ "Баба Тонка" през учебната 2020/2021 година

План - програма за действие 2021 година за БДП  в МГ "Баба Тонка". 

МГ се включи в Националното състезание по безопасност на движението по пътищата


На 26.02.2021 г. бе проведен Училищният кръг, в който се включиха участници от първа състезателна група V – VII клас
В изпълнение на Заповед №177 от 22.02.2021г. на Директора на МГ „Баба Тонка“ и съобразно Регламента за организиране и провеждане на националното състезание по БДП по пътищата през учебната 2020/2021 г., сформираната комисия определи местата и графика за провеждането на училищния кръг, като състави писмения и практическия тест за провеждането на кръга. Бяха сформирани три отбора от по три участника всеки от V-ти, VI-ти и VII-ми клас.

Въз основа на протокола за окончателните резултати, отборът на Рафаил Росенов Ненов от V клас, Томислав Тихомиров Колев от VI клас и Полина Стефанова Тодорова от VII клас от I- ва състезателна група, се класира за общинския кръг от Национално състезание по безопасност на движението по пътищата.

МГ отбеляза 15 ноември 2020 година, определен за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия


Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на всички институции в Република България и за това и необходимо провеждането на активна политика, с цел превенция на негативните последици от пътно транспортните произшествия.

Предвид осъществяване на обучението в електронна среда от разстояние, в МГ бе създадена организация за провеждане в онлайн среда на инициатива, с фокус към последиците от пътнотранспортните произшествия. В часа на класа бе споделен клип, показващ ползите от поставянето на обезопасителните колани в автомобилите и използването на видеорегистратори. Беше проведена и беседа, на която класните ръководители запознаха учениците с официалната статистика за жертвите от пътнотранспортни произшествия.

В изпълнение на писмо № РД-29-845 на МОН в МГ "Баба Тонка" се проведе инструктаж по безопасност на движение по пътищата, който цели превенция на пътно-транспортния травматизъм през зимния сезон и усложнените метеорологични пътни условия (снеговалеж и мокри и заледени участъци).

На 9 октомври 2019 г. в аулата на МГ "Баба Тонка" се проведе обучение за повишаване на информираността за безопасно поведение по пътищата на ученици велосипедисти.