Дарителски фондове

Създадени от Училищното настоятелство към МГ "Баба Тонка", Русе

І. Фонд "Математика на бъдещето".

Фонд „Математика на бъдещето” към училищното настоятелство на Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе е създаден по инициатива на Иван Иванов на 24.03.2013 година. Първоначално целта е да се набират средства за финансиране на ученици  за математически състезания в чужбина. 

Текущите цели на фонда са финансово обезпечаване на участия на ученици от МГ ”Баба Тонка” в международни и национални състезания, олимпиади и турнири в сферата на математиката, природните и хуманитарните науки, и спорта.

Фондът се управлява от "Обществен съвет”.

II. Фонд "Подпомагане на извънкласната дейност".

Фондът е основан през 2008 г. Целта на фонда е да се събират средства за подпомагане подготовката и участието на изявени ученици в различни състезания. Постъпленията във фонда са ежегодно от всички родители.

ІІІ. Фонд „Възпитаници на МГ „Баба Тонка”, Русе.

Фондът е основан на 08.02.2006г. от Искра Стратева, випуск 1994 г. Във фонда се събират средства от възпитаници на гимназията за обзавеждане на кабинети по математика. До 2010г. са осигурени компютърни системи за всички кабинети по математика, мултимедиен проектор, принтер и преносим компютър за хранилището по математика. През 2013г. е закупен климатик за кабинет 15.

ІV. Фонд „Елица Цветинова Русинова”.

Фондът е основан на 21.02.2007 г. с договор за дарение от Пепка и арх. Цвети Русинови с цел награждаване на изявени ученици от МГ „Баба Тонка”, които имат принос за утвърждаване на авторитета на гимназията. Наградите са: еднократна парична награда, която се връчва на патронния празник и стипендия, която се получава осем месеца, считано от месец октомври всяка учебна година.

Индивидуална награда - стипендия - 8 месеца по 50 лв.

клас

Индивидуална награда - стипендия - 8месеца по 50лв.

Симона Емилова Тодорова - XI клас

Индивидуална награда - 200лв., еднократно

Селин Ашкънова Шемсиева - X клас

Индивидуална награда - 200лв., еднократно

Пресиана Ивайлова Маринова - XI клас

Индивидуална награда - стипендия - 8 месеца по 50лв.

Петър Ивелинов Няголов - IX клас

Индивидуална награда - 300лв., еднократно

Петър Ивелинов Няголов - VIII клас

Индивидуална награда - 500лв., еднократно

Дона-Мария Радославова Иванова - IX клас

Индивидуална награда - стипендия - 8 месеца по 100лв.

Виктор Ивайлов Кожухаров - VI клас

Индивидуална награда - 625лв., еднократно

Елена Росенова Чапарова - XII клас

Индивидуална награда - стипендия - 8 месеца по 125лв.

Стефани Николаева Генкова - XII клас

Индивидуална награда - 600лв., еднократно

Момчил Емил Молнар - XII клас

Индивидуална стипендия - 8 месеца по 140лв.

Христиан Тихомиров Христов - XI клас

Колективна награда - 650лв., еднократно

Кирил Миленов Бойчев и Любомир Георгиев Георгиев - XI клас

Индивидуална награда - стипендия - 8 месеца по 165лв.

Ивелин Йорданов Пенчев - XII клас

Индивидуална награда - 400лв., еднократно

Яница Юлиева Пехова - X клас

Индивидуална награда - стипендия - 8 месеца по 160лв.

Мария Йорданова Пенчева - XII клас

Индивидуална награда - 400лв., еднократно

Явор Любомиров Попов - XII клас

Индивидуална награда - стипендия - 8 месеца по 100лв.

Момчил Емил Молнар - X клас

Индивидуална награда - 400лв., еднократно

Христиан Тихомиров Христов - VI клас

Индивидуална награда - стипендия - 8 месеца  по 100 лв.

Деян Петров Михайлов - XII клас

Колективна награда - 200лв., еднократно: 

Никола Иванов Саджаклиев и Слави Симеонов Славев - XII клас

Индивидуална награда - стипендия

Момчил Емил Молнар - VIII клас

V. Фонд "Дианел".


Стипендия от дарение на фирма „ДИАНЕЛ“ ЕООД. Осигурява  5 стипендии по 800 лева годишно /8 месеца по 100 лева/.