МГ "Баба Тонка" е училище-координатор за областните кръгове на шест национални олимпиади.

Готовите резултати ще бъдат изнесени по класове в колонката със съответния кръг на олимпиадата. За да отворите  документа, изберете предмета, типа на кръга на олимпиадата и кликнете върху бутона с информацията, която Ви интересува.


Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

На 12.02.2022г. в МГ "Баба Тонка" се проведе Областният кръг на олимпиадата по математика.

Резултати на участниците:

На 04.02.2022 г. в МГ "Баба Тонка" се проведе Областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

Резултати на участниците:На 05.02.2022 г. в МГ "Баба Тонка" се проведе Областният кръг на олимпиадата по информатика. Резултати на участниците:


Общински кръг

Информация относно олимпиадата

На 05.03.2021 г. се проведе Областният кръг на Националната олимпиада по информационни технологии. Резултати на участниците:

Общински кръг

Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

На 16.02.2020 г. в МГ "Баба Тонка" се проведе Областният кръг на олимпиадата по астрономия.

Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

Информация относно олимпиадата

На 20.03.2020 г. се проведе Областният кръг на Националната олимпиада по гражданско образование.

Общински кръг

Национален кръг