Отчети за дейностите през последните шест години

За да се запознаете с "Отчета за дейностите в МГ "Баба Тонка", натиснете бутона с избрания от Вас  период.

Отчети за дейността на клубовете в гимназията

За да се запознаете с "Отчета за дейностите на клубовете в МГ "Баба Тонка", натиснете бутона с избрания от Вас  клуб.