Описание

Политика за изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисцилина и развитие на училищната общност.

Click here to download the PDF file.