Информация
за прием на ученици в V -ти клас
в МГ "Баба Тонка" за учебната 2022 / 2023 година.

 

За учебната 2022/ 2023г.

ще бъдат записани 52-ма ученици в две паралелки.
за прием в пети клас в МГ "Баба Тонка"
 

Телефон за връзка:

0889 964 323

Педагогическият съвет при МГ „Баба Тонка“ на свое заседание, протокол №1/16.09.2021г., реши следните състезания и олимпиади, които ще се проведат в рамките на учебната 2021-2022 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022-2023 учебна година:

Състезанията,
които ще сформират бала за кандидатстване
в МГ "Баба Тонка" - Русе са:

1

Областен кръг на олимпиадата по математика - IV клас (12.02.2022 г.);

2

Пролетно математическо състезание - IV клас (26.03.2022г.);

3

Национално състезание "Математика за всеки" - IV клас (14.05.2022г.);


*Забележки:

  • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
  • Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН.
  • Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година.
  • Всички необходими документи за участите в математическите състезания за ученици от 4.клас може да намерите на страница: "Състезания".


№ 326 / 17.06.2021г.
за прием в пети клас

за подаване на заявление и
за записване на приетите ученици.
стая № 47 от 08:00 ч.  до 16:30 ч.
дейности за прием на документи и за записване.