Утвърден

план-прием

в VIII - ми клас на МГ "Баба Тонка"
за учебната 2020/ 2021 година

В Математическа гимназия "Баба Тонка" се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на изпити по математика и български език и литература. Класирането се извършва по бал, образуван от утроената оценка от изпита по математика, оценката от изпита по български език и литература и съответните балообразуващи оценки от свидетелството за основно образование за профилите:

 

Математически -
52 ученици

Балообразуващи оценки:
от свидетелството за основно образование:
математика и български език и литература.
 

Софтуерни и хардуерни
науки- 26 ученици

Балообразуващи оценки:
от свидетелството за основно образование:
математика и български език и литература.

 

Природни науки - 
26 ученици

Балообразуващи оценки:
от свидетелството за основно образование:
математика и биология и здравно образование.

Заповед 

на министъра на образованието и науката за определяне графика на на дейностите по приемане на ученици след основно образование за учебната 2020/2021 година.

Заповед 

на министъра на образованието и науката за изменение на датите за провеждане на НВО в 7.клас и изменение на т.3 в "График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО".

Подаване на on-line заявление за класиране
Всеки ученик може да подаде заявление за класиране в първи етап на класиране чрез електронната страница на МОН - link в периода 03.07. - 07.07.2020 г. Вход в платформата - чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

В МГ "Баба Тонка" от 03 до 07 юли 2020 г., учители ще помогнат на онези от Вас, които имат затруднения или притеснения при работата с онлайн платформата за кандидатстване. 
Работното време на комисиите за приемане na заявления за участие в първи етап на класиране е от 8:00 ч. до 19:00 ч. всеки работен ден.

Заявленията се подават от учениците в присъствиетo на техен родител.

При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;
 • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал и едно копие на медицинско свидетелство на кандидата само при кандидатстване за специалности и професии в професионални гимназии;
 • документ за самоличност на кандидата.

Ред за записване в 8-ми клас

Записването на новоприетите осмокласници в МГ „Баба Тонка” ще стане на 14 и 15 юли 2020 г. от 8:00 до 18:00 часа и на 16 юли 2020 г. от 8:00 до 16.30 часа в кабинет № 45


Необходими документи:

 • Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
 • Профилактична здравна карта от старото училище и пълен имунен статус;
 • Талон с входящия номер.


1. Вземете от член на комисията и попълнете:

 • Заявление за записване – по образец;
 • Заявление за факултативна подготовка и за спорт – по образец;
 • Справка – по образец.
 • Съгласие за обработване на лични данни


2. Дайте на представител на комисията:

 • Попълнените заявления;
 • Попълнената справка;
 • Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  ​​​​​​​


3. В срок до 14.09.2020 г. донесете в канцеларията профилактична здравна карта и пълен имунен статус.


Забележка: Ако ученикът или родителят не присъстват на записването, в срок до 20 юли 2020 г. трябва да дойдат в канцеларията на гимназията, за да се подпишат на заявлението.


4.Вземете писмо от Училищното настоятелство (УН), списък с книгите по БЕЛ за задължителен прочит и  ако желаете платете членски внос – 10 лв.

5. Направете заявка за ученическа униформа на представител на фирмата, избрана от УН, в кабинет № 44 (аула).

6. Направете заявка при касиера на УН за тениска с емблемата на гимназията за часовете по физическо възпитание и спорт (10 лв. за 1 бр.).

7. Подайте декларация при касиера на УН, ако желаете да ползвате шкафче. Таксата е 40 лв. на година, а за членове на настоятелството – 20 лв. и се събира от УН.

8. Всички необходими снимки за 2020-2021 учебна година – за бележник, ученическа лична карта и личен картон, ще бъдат направени за всички ученици с униформа след 16.09.2020 г. в гимназията.

График за работата на комисията за записване на приетите ученици:

 1.  Първи етап
  14.07.2020 г. от 08:00 до 18:00 ч. в стая № 45;
  15.07.2020 г. от 08:00 до 18:00 ч. в стая № 45;
  16.07.2020 г. от 08:00 до 16:30 ч. в стая № 45.
 2.  Втори етап
  21.07.2020 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч. в стая № 46 (библиотека);
  22.07.2020 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч. в стая № 46 (библиотека).
 3. Трети етап
   30.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч. в стая № 46 (библиотека).

 

Телефон за връзка:

082 83 43 23

Информация за приема на ученици след седми клас в МГ "Баба Тонка"


Учебна годинаБрой ученициМинимален/Максимален бал
МатематикаИнформатикаБиология
2004 / 200513027,721 / 35,56428,532 / 35,00027,939 / 35,125
2005 / 200613026,346 / 35,62526,532 / 32,97127,096 / 33,814
2006 / 200713030,000 / 35,37529,253 / 34,56428,378 / 32,971
2007 / 200813026,751 / 35,55427,427 / 33,23227,071 / 33,196
2008 / 200914027,804 / 34,67927,929 / 33,71527,537 / 32,499
2009 / 201014027,857 / 34,99924,571 / 31,92926,927 / 30,982
2010 / 201114031,250 / 35,85726,876 / 35,57229,573 / 33,909
2011 / 201213032,017 / 35,00129,927 / 34,96431,715 / 34,892
2012 / 201313132,340 / 35,67930,483 / 34,44731,445 / 35,304
2013 / 201413132,983 / 35,65231,647 / 35,14032,505 / 35,178
2014 / 201513133,281 / 35,58830,881 / 34,12732,307 / 35,794
2015 / 201613229,867 / 35,81629,617 / 34,62931,700 / 35,524
2016/  201713031,197 / 35,66129,285 / 34,87531,910 / 35,410
Учебна годинаБрой ученициМинимален / Максимален бал
МатематическиСофтуерни и хардуерни науки

Природни науки

2017 / 2018132336,250 / 491,500351,500 / 370,250

370,250 / 470,000

2018 / 2019105418,500 / 481,750398,500 / 458,250399,500 / 430,000
2019 / 2020104253,250 / 498,000362,500 / 470,000414,000 / 474,000
2020 / 2021 104390,250 / 496,500487,500 / 404,500473,500 / 398,750

"Център за иновационни технологии" в МГ "Баба Тонка"

Центърът разполага със съвременна материална база за STEM обучение.

Роботика

На 20 януари 2015г. в МГ "Баба Тонка" стартира клубът по "Роботика" с ръководител Донка Симеонова - старши учител по информатика и ИТ. Деността на клуба се развива в две направления:
 – разработки на базата на платформите Arduino;
 – програмиране на роботи Lego Mindstorms EV3.

Вижте клип на един от роботите:

Дронове

На 2 юни 2017 година в МГ "Баба Тонка" стартира "Център за мултироторни летящи системи" - така известните дронове с ръководител Силвия Йорданова - учител по информатика и ИТ. Целта на този център е учениците да управляват безпилотния летателен апарат и да го конструират.
Оборудването ще се използва като практикум в часовете по информатика и ИТ в новия профил "Хардуерни и софтуерни науки".

Биохимичен център

На 28 февруари 2017г. в МГ "Баба Тонка"  стартира модерен "Биохимичен лабораторен център". В него ще се обучават всички ученици от гимназията по химия, биология и информационни технологии. Центърът представлява многофункционално пространство, което позволява да се организират различни варианти за творческа и екипна работа.

Вижте клип от събитието: