В профил "Математически" се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на НВО (национално външно оценяване) по математика и български език и литература.

  • Балът се образува от утроената оценка от НВО по математика, оценката от НВО по български език и литература и оценките по математика и български език и литература от свидетелството за основно образование.

  • В VIII клас - засилено изучаване на английски език.

  • Задължителни профилиращи предмети, които се изучават във втория гимназиален етап (XI и XII клас) - МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА.

  • В края на X клас учениците избират трети профилиращ предмет, който се изучава във втория гимназиален етап.

  • В края на XII клас учениците се явяват задължително на ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по изучаван профилиращ предмет.


Учениците, завършили този профил, продължават обучението си във висши училища в България и чужбина. Изборът на професиите е много широк: математика, финансова математика, информационни технологии, инженерни специалности, киберсигурност, финанси, инвестиционно банкиране, индустриален мениджмънт, бизнес администрация, международни отношения, архитектура, европеистика, английска филология, българска филология, културология, социология и др.

Запознайте се с нашите преподаватели по математика.