Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МГ "Баба Тонка" - Русе.

Заповед
№501 / 01.09.2016 г.

Договор за строителство на Биохимичен лабораторен център в МГ "Баба Тонка".

Съобщение за набиране на оферти в обществена поръчка под стойностния праг на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет "СРР на Биохимичен лабораторен център".

Съобщение за набиране на оферти в обществена поръчка под стойностния праг на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет "Доставка на обзавеждане за Биохимичен лабораторен комплекс".