В профил "Природни науки" 
се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на НВО /национално външно оценяване/ по математика и български език и литература.

Балът се образува от:

  • утроената оценка от НВО по математика;

  • оценката от НВО по български език и литература;

  • оценките от свидетелството за основно образование по:  математика  и биология и здравно образование.

В VIII клас -

засилено изучаване на
​​​​​​​английски език

В края на X клас

учениците избират трети профилиращ предмет, който се изучава във втория гимназиален етап.

XI и XII клас

Задължителни профилиращи предмети, които се изучават във втория гимназиален етап са:

  • Биология и ЗО;

  • Химия и ООС.

В края на XII клас

учениците се явяват задължително на:

  • ДЗИ по български език и литература;

  • ДЗИ по изучаван профилиращ предмет.

Учениците, завършили този профил, продължават обучението си във висши училища в България и чужбина.

Изборът на професиите е много широк: медицина, ветиринарна медицина, стоматология, зъботехника, фармация, но и право, мениджмънт, педагогика, компютърно инженерство и др.

Запознайте се с нашите преподаватели по химия и биология