В профил "Софтуерни и хардуерни науки"

се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на НВО /национално външно оценяване/ по математика и български език и литература.

Балът се образува от: 

  1. утроената оценка от НВО  по математика; 
  2. оценката от НВО по български език и литература;
  3. оценките по математика и български език и литература от свидетелството за основно образование.

В VIII клас -  

засилено се изучава английски език

Информатика и ИТ 

са задължителните профилиращи предмети, които се изучават във втория гимназиален етап (XI и XII клас).

В края на X клас 

учениците избират трети профилиращ предмет, който се изучава  във втория гимназиален етап (XI и XII клас).

В края на XII клас 

учениците се явяват задължително на ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ  по изучаван профилиращ предмет.

Широк избор на професии

   

Учениците, завършили този профил, продължават обучението си във висши училища в България и чужбина. Изборът на професиите е много широк: информатика, информационни технологии, информационна сигурност, инженерни специалности, киберсигурност, компютърни науки, технологии за игри, софтуерно инженерство, приложна информатика, приложна лингвистика, оптометрия, промишлен дизайн, бизнес и компютри, аудиомузикални технологии, връзки с обществеността, международни икономически отношения и др.


Запознайте се с нашите преподаватели по информатика и ИТ.