Учебни планове

за 2021 / 2022 учебна година

Паралелки и класни ръководители за 2021/2022 учебна година.


a

 Даниела Стоянова

б

 Антони Пенчев

VI a

 Антоанета Лекова

VI б

 Доротея Александрова

VII a

 Мирослава Костадинова

VII б

 Ралица Иванова

VIII а

 Румяна Жекова

VIII б

 Татяна Пенчева

VIII в

 Ивета Иванова

VIII г

 Вяра Гунева

IX а

 Росен Чапаров

IX б

 Калоян Начев

IX в

 Николай Николов

IX г

 Снежана Пеневаа

 Вероника Василева

б

 Росица Радоева

в

 Цветана Бакалова

г

 Бисер Станиславов

XI а

 Цветелина Цветанова

XI б

 Миглена Дамянова

XI в

 Даниела Бухтева

XI г

 Енчо Василев

XII a

 Ася Кулева

XII б

 Евелина Минчева

XII в

 Ирина Андонова

XII г

 Борислава Грозева

XII д

  Светлана Генчева
Отговорници по кабинети за 2019 / 2020 учебна година.

Кабинет № Предмет Отговорник
2
 химия
 Светлана Генчева
3
 хранилище по химия
 Валентин Билчев
4
 химия
 Валентин Билчев

4 б

 лаборатория

 Снежана Пенева

5
 хранилище по биология
 Бисер Станиславов
6
 биология
 Бисер Станиславов
7
 биология
 Снежана Пенева
8
 руски език
 Ирина Андонова
9
 немски език 
 Ростислава Богданова
10
 изобр. изкуство
 Вяра Гунева
13
 математика
 Росен Чапаров
14
 математика
 Евелина Минчева
15
 математика
 Боряна Куюмджиева
16
 математика
 Мирослава Костадинова
17
 хранилище по математика
 Людмил Станков
18
 математика
 Йоана Боянова
19
 математика
 Даниела Цветанова
20
 философия
 Миглена Дамянова
21
 ресурсен кабинет
 Нела Цветкова
22
 информатика
 Снежана Тодорова
23
 информатика
 Диляна Ангелова
24
 информатика
 Румяна Жекова
25
 информатика
 Донка Симеонова
26
 хранилище по информатика и ИТ
 Силвия Йорданова
34
 физика
 Диана Йорданова
35
 хранилище по физика
 Диана Йорданова
36
 физика
 Даниела Иванова
37
 хранилище по БЕЛ, философия и ИИ
 Цветелина Георгиева
38
 история
 Иван Зартов
39
 география
 Цветана Бакалова
40
 български език
 Цветелина Цветанова
41
 български език
 Румен Горанов
42
 английски език
 Атанаска Йорданова
45
 български език
 Доротея Александрова
50
 български език
 Антания Киранова
51
 английски език
 Ивета Иванова
52
 английски език
 Ралица Иванова
53
 хранилище по чужди езици
 Калоян Начев
54
 английски език
 Евелина Танова
55
 английски език
 Калоян Начев
56
 английски език
 Николай Николов
57
 английски език
 Красимира Иванова
58
 музика и хранилище
 Кремена Йорданова

64

 немски език

 Ася Кулева

 Физкултурен салон и съблекални - I ет.
 Дима Крос
 Физкултурен салон II ет.
 Татяна Пенчева
 Фитнес и съблекални мъже
 Енчо Василев
 Хранилище по ФВС и складово помещение
 Венета Велчева