Списък на учебниците за 2021 / 2022 учебна година

Изберете клас:

Учебниците за V клас са безплатни и се раздават в началото на учебната година!

Валидни учебници за V клас - издания 2017 година!

Предмет

Учебник

Издателство

Български езикза V клас, М. Георгиева и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Литератураза V клас, К. Протохристова и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Англ. езикУчебник "Live Bite  FOR BULGARIA, STUDENT'S  BOOK 5TH GRADE" "PEARSON" /Пиърсън/
Математиказа V клас, Е. Колев и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
ИТза V клас, Г. Момчева-Гърдева и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на "Булвест 2000" ООД)
История и цивилизацииза V клас, Т. Леков и колектив “Просвета – София”АД
География и икономиказа V клас, Р. Пенин и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на "Булвест 2000" ООД)
Човекът и природатаза V клас, М. Шишиньова и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Музиказа V клас, В. Сотирова и колектив„Просвета – София“ АД
Изобр. изкуствоза V клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева"Просвета-Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачествоза V клас, Т. Николова и колектив„Бит и техника” ООД

Учебниците за VI клас са безплатни и се раздават в началото на учебната година!

Валидни учебници за VI клас - издания 2017 година!

Предмет

Учебник

Издателство

Български езикза VI клас, М. Георгиева и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Литератураза VI клас, К. Протохристова и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Англ. езикАнглийски език "LIVE BITE FOR BULGARIA STUDENT'S BOOK, 6TH GRADE"Pearson/ Пиърсън/
Математиказа VI клас, Е. Колева и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
ИТза VI клас, Г. Момчева и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
История и цивилизацииза VI клас, П. Павлов и колектив “Просвета – София”АД
География и икономиказа VI клас, Р. Пенин и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Човекът и природатаза VI клас, М. Максимов и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Булвест 2000" ООД)
Музиказа VI клас, Е. Вълчинова-Чендова и колектив"Клет България"ООД (правоприемник на ИК "Анубис" ООД)
Изобр. изкуствоза VI клас, М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева"Просвета-Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачествоза VI клас, Т. Николова и колектив„Бит и техника” ООД

Учебниците за VII клас са безплатни и се раздават в началото на учебната година!

Валидни учебници за VII клас - издания 2018 година!

Предмет

Учебник

Издателство

Български езикза VII клас, M. Георгиева и колективИК "Анубис" ООД
Литератураза VII клас, К. Протохристова и колективИК "Анубис" ООД
Англ. езикУчебник "BLAZE FOR BULGARIA,  Дж. Дули"Юнивърс" ЕООД, изключителен представител на "Express Publishing"
Математиказа VII клас, Ю. Нинова и колектив"Просвета-Плюс" ЕООД
ИТза VII клас, И. Първанов и Л. Бонев"Домино" ЕООД
История и цивилизацииза VII клас, Р. Гаврилова и колектив “Просвета – София”АД
География и икономиказа VII клас, А. Попов "Клет България" ООД
Биология и здравно образованиеза VII клас, Вл. Овчаров и колектив"Булвест 2000" ООД
Химия и опазване на околната средаза VII клас, Ст. Цаковски и колективИК "Анубис" ООД
Физиказа VII клас, М. Максимов и Г. Русева"Булвест 2000" ООД
Музиказа VII клас, Я. Рускова „Клет България“ ООД
Изобр. изкуствоза VII клас, М. Мойнова и колектив"Просвета-Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачествоза VII клас, Т. Николова и колектив„Бит и техника” ООД

Валидни учебници за VIII клас - издания 2017 година!

Предмет

Учебник

Издателство

Български езикза VIII клас, М. Васева, Т. Велева-Иванова“Просвета – Аз Буки“
Литератураза VIII клас, Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев„Просвета – София“ АД
Англ. езикучебник „Legacy“,A1, A2, B1.1, учебна тетрадка „Legacy“,A1, A2, B1.1, Дж. ДулиЮнивърс“ ЕООД, изключителен представител на „Експрес Пъблишинг“
Математиказа VIII клас, Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев и Райна Алашка - след 2017г.„Архимед“ 
ИТза VIII клас, И. Първанов и Л.Бонев"Домино" ЕООД
Информатиказа VIII клас, К. Манев и колектив„Изкуства“ ЕООД
Философияза VIII клас, Г. Каприев и колектив„Булвест 2000“ ООД
Музиказа VIII клас, Л. Пейчева и колектив„Просвета – София“ АД
Изобр. изкуствоза VIII клас, М. Мойнова, В. Гунева"Просвета-Плюс" ЕООД

Валидни учебници за IX клас - издания 2018 година!

Предмет

Учебник

Издателство

Български езикза IХ клас, М. Георгиева и колектив, издаден 2018г.ИК „Анубис”ООД
ЛитератураК. Протохристова и колектив, издаден 2018г.ИК "Анубис" ООД
Англ. езикУчебник „Legacy”, B1, част 1; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 1; издаден 2018г."Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски езикУчебник "Schritte international Neu” (1), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu” (1), A1, Моника Боферман и др., издаден 2018г.„Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски езикУчебник „Классно!” A1, част 1; учебна тетрадка А1, част 1, издаден 2018г."Клет България” ООД
Математиказа ІХ клас, Пламен Паскалев,Мая Алашка и Райна Алашка, издаден 2018г."Архимед” 
Информациoнни технологииза IХ клас, И. Първанов и Л. Бонев, издаден 2018г."Домино” ЕООД
Физика и астрономия за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас

Виктор Иванов, Димитър Мърваков и др., издаден 2018г.

„Просвета-София” АД

Химия и опазване на околната среда за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас

Стефан Цаковски и колектив, издаден 2018г.

ИК "Анубис” ООД

Биология и здравно образование за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас

Владимир Овчаров и колектив, издаден 2018г.

"Булвест 2000" ООД

География и икономика за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език в 8. клас

Р. Пенин и колектив, издаден 2018г.

"Булвест 2000” ООД

История и цивилизацияИстория и цивилизации за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език - Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова
История и цивилизации за 9. клас и втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, издаден 2018 г. - доц. д-р Михаил Иванов Груев, гл. ас. д-р Борис Кирилов Стоянов, Кирил Славев Славчев, д-р Явор Димитров Сидеров
“Просвета – София”АД
Философияза ІХ клас, Г.Герчева - Несторова и колектив, издаден 2018г. „Педагог 6” ООД
Музиказа IХ клас, проф. д-р Кирил Георгиев Банков, Илиана Иванова Цветкова, Даниела Петрова Петрова, Гергана Иванова Николова, Стефчо Горчов Наков, издаден 2018г.„Просвета – София“ АД
Изобр. изкуствоза ІХ клас, М. Мойнова и колектив, издаден 2018г."Просвета-Плюс" ЕООД

Валидни учебници за X клас - издания 2019 година!

Предмет

Учебник

Издателство

Български езикПетя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев - 2019г."БГ Учебник" ЕООД
ЛитератураИван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева - 2019г."БГ Учебник" ЕООД
Англ. езикУчебник „Legacy”, B1, част 2; Учебна тетрадка „Legacy”, B1, част 2; издаден 2018г., Дж.Дули"Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing”
Немски езикУчебник "Schritte international Neu” (2), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка "Schritte international Neu” (2), A1, Моника Боферман и др., издаден 2018 г.„Едюкейшънъл център” ЕООД
Руски езикУчебник „Классно!” A1, част 2; учебна тетрадка А1, част 2, издаден 2018г."Клет България” ООД
МатематикаМая алашка, Райна Алашка и Пламен Паскалев, издаден 2019г."Архимед” 
Информациoнни технологииИван Първанов и Людмил Бонев, издаден 2019г."Домино” ЕООД
Физика и астрономия 

Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Балабанов, Никола Велчев, издаден 2019г.

СД "Педагог 6" - Делев, Луизова и с-ие

Химия и опазване на околната среда 

проф. Стефан Цаковски, доц. Александрия Генчова, доц. Пенка Василева, Борис Толев, Магдалена Дочева, Кирил Атанасов - 2019г.

"Клет България” ООД

Биология и здравно образование 

проф. д-р Василий Ишев, гл. ас. д-р Златка Ваклева, Лилия Боева, издаден 2019г.

"Просвета АзБуки" ЕООД

География и икономика + контурни карти и Атлас/ изд. Атлас/

Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова, издаден 2019г.

"Клет България” ООД

История и цивилизацияП.Павлов, Р Гаврилова, В. Янчев, Л. Огнянов, М. Трифонова - Бенова, М. Босева, К.Славчев“Просвета – София” АД
Философия + Работни листове Философия X класГаля Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев, Румяна Тултукова, издаден 2019г.СД "Педагог 6" - Делев, Луизова и с-ие
Музикадоц. Янна Рускова,

проф. д.изк. Стефан Хърков, доц. Стефан Русков, Юлиана Близнакова - 2019г.

"Клет България” ООД
Изобр. изкуствопроф. дн. Мариана Минчева Мойнова,доц. д-р Светослав Ангелов Косев, Вяра Гунева-Георгиева, издаден 2019г."Просвета-Плюс" ЕООД

Валидни учебници за XI клас - издания 2020 година!

Предмет

Учебник

Издателство

Български език

М. Георгиева, Д. Димитров, Вл. Жобов

"Анубис" - "Клет"

Литература

Б. Минков, Е. Димитрова, Н. Велчев

"Булвест 2000"- "Клет"
Англ. езикНемски език

Учебник "Schritte international Neu 3+4” (3)

Hueber

Руски език

Учебник „Классно!” A2, част 1; учебна тетрадка А2, част 1 - Т. Алексиева, Олга Лазова

"Клет България" ООД

Математика 

Математика 11 общообразователна подготовка - Иван Томов, Ирина Шаркова, Донка Капралова- ще се направи обща поръчка за учениците

"Регалия 6" ЕООД

Гражданско образованиеХр. Тодоров, М.Грекова, П.Кабакчиева"Просвета"
Английски език - ПП 

Математика - ПП 

Математика 11 профилирана подготовка -ще се направи обща поръчка за учениците, Модул 1: Геометрия, Модул 2: Елементи на математическия анализ

"Регалия 6" ЕООД

Информатика - ППИнформационни технологии- ПП

ИТ ПП - ще се направи обща поръчка за учениците
Иван Първанов, Людмил Бонев - Модул 1: Обработка и анализ на данни; Модул 2: Мултимедия

Модул1 - "Домино" ЕООД;
Мидул2 - "Клет България" ООД

Физика и астрономия -ПП

Модул 1: Движение и енергия - Максим Максимов;
Модул 2: Поле и енергия - Виктор Иванов;
Модул 3: Експериментална физика

Модул 1 - Клет България;

Модул 2 и Модул 3 - "Просвета София" АД

Химия и опазване на околната среда -
П П

Модул 1: Теоретични основи на химията Лиляна Боянова
Модул 2 - Химия на неорганичните вещества, Лиляна Боянова

"Просвета София" АД

Биология и здравно образование -ПП

Модул1 - Клетката - елементарна биологична система- Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова 

"Клет България" ООД

Валидни учебници за XII клас - издания 2021 година!

Предмет

Учебник

Издателство

Български език

за ХIІ клас за ЗП, П. Маркова, П. Върбанова

БГ Учебник

Литература

за ХIІ клас за ЗП, И. Инев, А.Руневска

БГ Учебник
Англ. език

Legacy B2 Part Two

"Express Publishing"

Немски език

"Schritte International Neu 3+4"(3)

Hueber

Руски език

"Классно" А2 част2

"Клет България" ООД

Математика

за ХІІ клас за ЗП - ще се направи обща поръчка за учениците


Гражданско образованиеза XII клас
Английски език - ПП

Математика- ПП

за ХІІ клас за ПП - ще се направи обща поръчка за учениците


Информатика - ППще се направи обща поръчка за учениците


Информационни технологии - ПП

ИТ ПП - ще се направи обща поръчка за учениците
Модул 3: Уеб Дизайн
Модул 4: Решаване на проблеми с ИКТ

"Клет България" ООД
Физика и астрономия – ПП

Модул 4 Атоми, вълни, кванти, Виктое Иванова, Венелин Кожухаров, Лъчезар Симеонов

Модул 5: Съвременна физика, Иван Петков, Ева Божурова

"Просвета"

"Клет България" ООД

Химия и опазване на околната среда-ПП

Модул 3: Химия на органичните вещества - Мона Станчева, Златина Петева, Маргарита Димитрова, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева
Модул 4: Методи за контрол и анализ на веществата - Ваня Масларска, Георги Велинов, Александър Златков, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева

"Клет България” ООД
Биология и здравно образование- ПП Модул 3: Биосфера- структура и процеси - Валентин Богоев, Гергана Георгиева
​​​​​​​Модул 4: Еволюция на биологичните системи - Христо Гагов, Албена Йочкова, Надежда Райчева, Незабравка Пенкова
„Клет България” ООД