Началото на Ученически съвет

През учебната 1997/98 се създава Ученически съвет в гимназията и за негов пръв председател е избран Мартин Николов от Хб клас. Към Ученическия съвет се създават клуб „Дебати”, клуб „Отворено общество” и Клуб на туристите природозащитници. Една инициатива на Ученическия съвет, която е устойчива и днес, е организирането на АНТИ-СПИН шоу на 1 декември, Международен ден за борба срещу СПИН. С ръководството и реализирането на редица сполучливи и оригинални проекти на Училищния съвет се ангажира доктор Магдалена Желязкова, преподавател по философия в гимназията.