Училищен психолог: Нела Цветкова
Работно място: кабинет № 21


Работно време:

приемен денприемен час
понеделникот 8.30 до 12.30 часа
вторникот 12.30 до 16.30 часа
срядаот 8.30 до 12.30 часа
четвъртъкот 12.30 до 16.30 часа
петъкот 8.30 до 12.30 часа
e-mail: n.cvetkova©mg-babatonka.bg